Information om loppet

Information om Springtime

 

Sedan 1982 arrangeras Springtime av Mariestads AIF och Korpen Mariestad.

Springtime är sloppet i Mariestad som hålls varje år i början på maj. Alla som vill kan deltaga och man väljer mellan tre olika sträckor - 10km, 5km eller en minimara på 3,5km.

 

10 km (2 x 5 km) start kl 12:10

Klasser: Män, Kvinnor, Män motion,

Kvinnor motion

Veteranklasser M35-M55, K35-K55

 

5 km start 12:10

Veteranklasser M60-M80+, K60-K80+

Ungdomsklass Pojkar 2001-2003

Ungdomsklass Flickor 2001-2003

Motionsklass, öppen för alla

 

3.5 km Minimaran, start kl 12:00

Pojkar -04 Flickor -04

Pojkar -05 Flickor -05

Pojkar -06 Flickor -06

Pojkar -07 Flickor -07

Pojkar -08 el sen Flickor -08 el senare

 

3,5 km Gå Lunka Löp, start kl 12:00 öppen för alla åldrar

 

Tidtagning, som sker automatiskt med hjälp av chip i samtliga klasser och utförs av CTime. Information om montering m m lämnas i samband med avhämtning av nummerlappar,

se plats och tid nedan. Efter loppet kommer resultaten att anslås i fönstret på Spirit of St Lois och på vår hemsida.

 

Anmälningsavgifter: 10 km: 200:-, 5 km: 150:-, Ungdomsklass 5 km: 100:-,

Minimaran 3,5 km: 80:-, Gå Lunka Löp 3,5 km: 150:-. För er med MT-kort läs mer här.

 

Anmälan görs på Springtimes hemsida via anmälningsformulär eller via pg 35 90 90-8 i samband med inbetalning av anmälningsavgiften. Följande uppgifter måste finnas med i anmälan: förnamn, efternamn, födelseår, adress, klass, distans, förening/skolklass. Anmälan är giltig när betalning erlagts.

Sista anmälningsdag är 28/4.

Efteranmälan efter 28/4 och senast kl 11:30 tävlingsdagen mot en förhöjd avgift på 50:- och kan göras på Höstvägen 2 5/5 08:00-18:00 eller från kl 10:00 vid startområdet den 6/5.

 

Genom anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor.

Start och mål: Nya Torget.

Vätska 10 km: Starten, 3 km, målet. Vätska 3,5 km: Starten, 1,5 km, målet.

Nummerlappar: som behålles, avhämtas fredagen den 5:e maj på vårt kansli Höstvägen 2, samt lördag från kl 10:00 på torget.

 

Omklädning: Trädgårdens skola mellan kl: 11:00-14:00.

 

Prisutdelning kl 13.30 i anslutning till målområdet, Nya Torget

Prestationspriser till de bästa i klasserna Män, Kvinnor samt veteranklasserna.

Medaljer i minimaran till 3 pojkar och 3 flickor i varje tävlingsklass.

OBS: Priser lottas även ut på nummerlapparna och kan avhämtas direkt efter målgång vid ingången till turistbyrån vid Esplanaden. Lista på vinnare av dessa priser anslås vid turistbyrån.

Tävlingen ingår i Furhoffs långloppscup i västergötland och i Vadsbotrippeln tillsammans med Göta kanalsimmet och Viken Runt

 

Upplysningar och rekvisition av inbjudan genom vårt kansli:

Tel: 0501-109 38, e-post: info@springtimemariestad.se, Hemsida: www.springtimemariestad.se

 

Klicka för större karta