Anmälan

Anmälan öppnas 1 mars 2020


Sista anmälningsdag: 26 april 2020


Info om gruppanmälan/gruppbetalning:

Företag/organisationer som vill "Gruppanmäla" eller "Gruppbetala" kontaktar Åke Johansson ake-k.johansson@telia.com som då lägger in en unik kod för företaget/organisationen i anmälningsblanketten som nås från vår hemsida. Ange önskad kod som ert företag/organisation vill ha. Den som anmäler sig från företaget/organisationen klickar in denna kod i sin anmälan under rubriken "kod". Företaget/organisationen faktureras i efterhand.


Efteranmälan endast på tävlingsdagen tom kl 10:00 mot en förhöjd avgift på 100:-


För deltagande i senior- och veteranklasserna krävs att man tävlar för en förening, som tillhör friidrottsförbund.


Betala in avgiften till

pg 35 90 90-8 och ange personnummer och namn. Anmälan är giltig när betalning erlagts.

Sista anmälningsdag är 29/4

Gilla oss på Facebook för den senaste informationen.