Anmälan

Efteranmälan efter 29/4 kan göras antingen till Maifs kansli, Höstvägen 2 eller vid "Efteranmälan-bordet" på tävlingsdagen mellan 09:30 och 11:00 vid startområdet, mot en förhöjd avgift på 50kr.

 

Betala in avgiften till

pg 35 90 90-8 och ange personnummer och namn. Anmälan är giltig när betalning erlagts.

Sista anmälningsdag är 29/4

Gilla oss på Facebook för den senaste informationen.