2014

Man kunde vinna i två utlottningar:


Skolresebidrag:

Bland alla skolklasser lottas 1500kr ut enligt följande:

10% deltagande 1 lott, 20% deltagande 2 lotter o s v.

Lillängsskolan 3 vann detta priset.  De deltog med 1 lott men hade ändå turen att vinna.

Bengt Ryberg representerade Mariestads AIF/Korpen Mariestad när priset 1500kr delades ut till Lillängsskolan 3.

Matilda Svenaeus respresenterade Swedbank (sponsor till Minimaran). Maria Gry är klasslärare.


Prestationspriser:

Den klass i varje årskurs som har bästa medeltiden för tre deltagare får ett skolresebidrag på 500kr.


Torsö skärgårdsskola 4-6

15.07


Tidavad 5

19.34


Kronopark 4

16.53


Högelid 3 b

17.93


Kronopark 2

16.59