Minimaran 2017
Bengt Ryberg (från MAIF och Korpen) besökte klass 2 a Högelidskolan.

2 a vann Minimarans pris på 1500kr (ju fler deltagare i klassen som springer desto större chans att få lotter till detta pris).


Pris har även delats ut till de 5 skolklasser som har bästa medeltiden av tre deltagare:

Kronopark 2

Tidavad 3

Kronopark 4

Grangärdet 5

Lilläng 6

Klicka får större bild